Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Scroll by domain button
#1
Could you add 2 such buttons Scroll by domain and Scroll further,the buttons come from Vivaldi Browser[Image: GtKe1fm] [Image: c88c11ed981e45c3fcd917ff5153e8df.png]
Reply
#2
This seems like a bookmark.
Have you tried pressing Alt+O or mouse gesture "Go to the home page of the website"?
Reply
#3
Go to the home page of the site is not the same as scroll according to the domain in vivaldi browser, when I go to a page in the section e.g. business.messages, sport, then by making a gesture with the mouse I should be moved to the home page of this page, and I am transferred to the page main section of business, news, sport, in vivaldi browser I always get moved to the main page of the site.
Reply
#4
Do you mean you always need going to www.yyy.com(root domain) instead of going to news.yyy.com(subdomain)?
Reply
#5
(05-23-2020, 08:07 PM)warmiak38 Wrote: Go to the home page of the site is not the same as scroll according to the domain in vivaldi browser, when I go to a page in the section e.g. business.messages, sport, then by making a gesture with the mouse I should be moved to the home page of this page, and I am transferred to the page main section of business, news, sport, in vivaldi browser I always get moved to the main page of the site.
There are no partitions in Cent. Not everyone likes imitating Vivaldi.
Reply
#6
(05-24-2020, 04:13 PM)CentBrowser Wrote: Czy masz na myśli, że zawsze potrzebujesz iść na www.yyy.com (domena główna) zamiast na news.yyy.com (subdomena)?

teraz widzisz różnicę, którą chcę, aby była jak w przeglądarce Vivaldi

Reply
#7
(05-24-2020, 07:42 PM)warmiak38 Wrote:
teraz widzisz różnicę, którą chcę, aby była jak w przeglądarce Vivaldi

Thanks for the videos, I get it now.
Seems it is similar to "up one level of the URL".
This feature may be not so useful because of wide use of pseudo-static URLs.
By the way, you may do it with a JavaScript bookmarklet:
javascript: (function(){location.href=location.href.substring(0,location.href.substring(0,location.href.length-1).lastIndexOf('/')+1);})();
Reply
#8
(Yesterday, 03:40 PM)CentBrowser Wrote: Dzięki za filmy, rozumiem już teraz.
Wydaje się, że jest podobny do „w górę o jeden poziom adresu URL”.
Ta funkcja może nie być tak przydatna z powodu szerokiego użycia pseudostatycznych adresów URL.
Nawiasem mówiąc, możesz to zrobić za pomocą skryptozakładki JavaScript:
javascript: (function () {location.href = location.href.substring (0, location.href.substring (0, location.href.length-1) .lastIndexOf ('/') + 1);}) ();
Niestety nie działa na wielu stronach. Oto kilka przykładów, które możesz z tym zrobić  https://www.onet.pl/ https://www.interia.pl/ https://www.gazeta.pl/0,0.html
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)