Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 5 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Translate English into Vietnamese
#31
@quocbinh
Thanks for your support all the time.
Reply
#32
There are more strings need translation, thank you.

Install Cent Browser

Options

Create desktop shortcut

Add to taskbar

Set as default browser

Install

Location:

Installer can't access this directory, please choose another one.

There is not enough space available on this partition, please choose another one.
Reply
#33
(09-13-2017, 01:58 AM)CentBrowser Wrote: There are more strings need translation, thank you.

Install Cent Browser

Options

Create desktop shortcut

Add to taskbar

Set as default browser

Install

Location:

Installer can't access this directory, please choose another one.

There is not enough space available on this partition, please choose another one.

Cài đặt Cent Browser
Tùy chọn
Tạo lối tắt trên màn hình
Thêm vào taskbar
Đặt làm trình duyệt mặc định
Cài đặt
Vị trí:
Trình cài đặt không thể truy cập vào thư mục này, hãy chọn một thư mục khác.
Không có đủ dung lượng trống trên phân vùng này, vui lòng chọn một phân vùng khác.
Reply
#34
@quocbinh
Thanks again.
Reply
#35
(08-14-2017, 06:23 PM)CentBrowser Wrote: Are you sure to reset this dial to http://www.xyz.com?
Edited : Bạn có chắc muốn đặt lại mục này thành http://www.xyz.com không?


(09-13-2017, 09:23 AM)quocbinh Wrote: Cài đặt Cent Browser
Tùy chọn
Tạo lối tắt trên màn hình
Thêm vào taskbar
Đặt làm trình duyệt mặc định
Cài đặt
Vị trí:
Trình cài đặt không thể truy cập vào thư mục này, hãy chọn một thư mục khác.

Edited: Không có đủ dung lượng trống trên ổ đĩa này, vui lòng chọn một ổ đĩa khác. 
Reply
#36
(10-07-2017, 02:09 PM)xuandung38 Wrote: Edited : Bạn có chắc muốn đặt lại mục này thành http://www.xyz.com không?Changed it, thank you.
Reply
#37
[Image: 5n5QKAH.png]

Plz Fix  "Chức Vụ" to "Tiêu Đề" !Thanks
Reply
#38
(10-28-2017, 03:41 AM)xuandung38 Wrote: [Image: 5n5QKAH.png]

Plz Fix  "Chức Vụ" to "Tiêu Đề" !Thanks

Changed it, thank you.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)