Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Translate English into Polish
#51
Hi Smile

Enable suggestions in the address bar
Włącz sugestie na pasku adresu

Reset this dial["dial" means the items in Most Popular page]
Zresetuj pole szybkiego wyboru

Reset all dials
Zresetuj wszystkie pola szybkiego wyboru

Reload thumbnail
Odśwież miniaturę

Confirm reseting dial
Potwierdź resetowanie pola szybkiego wyboru

Are you sure to reset this dial to http://www.xyz.com?
Czy na pewno zresetować to pole do http://www.xyz.com?

Are you sure to reset all dials?
Czy na pewno zresetować wszystkie pola?

Show screenshot button
Pokaż przycisk zrzutu ekranu

Left click to capture normally.
Kliknij lewym przyciskiem, aby uchwycić normalnie.

Right click to hide the browser window and capture.
Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby ukryć okno przeglądarki i przechwycić.

Open recommended page[Can translate as "Open recommended URL"]
Otwórz rekomendowaną stronę

Once a day
Raz dziennie

Every time
Za każdym razem

Show tab bar at the bottom of browser window
Pokaż pasek kart na dole okna przeglądarki
Reply
#52
Thank you, jack.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)