Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Translate English into Polish
#81
Start finding with selected text on the page
Rozpocznij wyszukiwanie z zaznaczonym tekstem na stronie

Tab bar scroll speed
Szybkość przewijania paska kart

The cache size has reached 2048 MB. Clear now?
Rozmiar pamięci podręcznej osiągnął 2048 MB. Wyczyścić teraz?

When clicking audio indicator button on the tab
Po kliknięciu przycisku wskaźnika audio na karcie

Toggle site muting
Przełącz wyciszanie witryn

Toggle tab muting
Przełącz wyciszanie danej karty
Reply
#82
@jack,
thank you very much.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)